• Podporte deti v športe

     • Potreba podporovateľov je v živote veľmi potrebná. Niekto, kto Vás podporí, keď máte ťažké obdobie v škole, v práci či manželstve. Podpora je pre každého jedného človeka veľmi potrebná. Avšak dnes je okrem priateľskej podpory dôležitá aj finančná podpora.

      Je ťažké realizovať projekty, akcie a podujatia iba s dávkou odvahy, presvedčenia a bez financií. Každý kto organizoval narodeniny či prvé sväté prijímanie vie, že na to aby sa mohol s rodinou a priateľmi stretnúť potreboval „sponzorovať“ svoju cestu, jedlo…

      Je pravdou, že dnes je otázka financií, zbierok a sponzorstva  komplikovaná. Avšak aj my ako občianske združenie potrebujeme na svoj šport a stretnutia svojich sponzorov.

      Učíme deti ako sa Pohybovať a Hrať sa s Pohybom

      Občianske združenie Vlči Parkour vzniklo v decembri 2018. Vytvorili sme stanovy, ktoré obsahujú ciele našej činnosti. Ide o združenie, ktoré je dobrovoľníckou a neštátnou organizáciou. 

      OZ rozvíja svoju činnosť v športovej oblasti so zameraním na aktívne trávenie voľného času deti vo veku od 6 do 14 rokov.

      Tréningy sú pravidelné krúžky parkouru vedené pod dohľadom skúsených trénerov. Deti tak aktívne vypĺňajú svoj voľný čas a učia sa mnoho nových a zaujímavých vecí. Bezpečnosť a zdravie je vždy na prvom mieste.

      Medzi činnosti združenia patria tiež: organizovanie a podpora športových aktivít, zakladanie a podpora klubovej činnosti, zapájanie dobrovoľníkov do organizovania športovej činnosti, výlety a tábory. 

      Sponzorstvo sa najviac týka- presuny z miest = doprava, ubytovanie a technické zabezpečenie.

      Svoje finančné dary môžete poukázať na č.u. : SK7965000000000020589801 (Poštová banka)

      Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, pretože:

      „Na maličkostiach často závisia príčiny veľkých vecí.“

     • Od stredy, 20.5.2020 príde pre šport dlho očakávaná zmena

     • Ďalšia dobrá správa pre slovenský šport. Od stredy 20. mája sa spúšťa 4. fáza uvoľnenia opatrení, môžu byť otvorené nielen vonkajšie športoviská, ale pre športové kluby už aj vnútorné. Otvoriť sa môžu tiež kryté plavárne. Nové opatrenie sa zatiaľ týka len vrcholových športovcov a členov organizovaných športových klubov.

      Na ďalšom otváraní športovísk sa dohodlo konzílium odborníkov počas pondelkového spoločného stretnutia. Slovenský premiér Igor Matovič po rokovaní oznámil, že na vonkajších športoviskách sa môžu od stredy 20. mája využívať aj toalety. Šatne a ďalšie hygienické zariadenia zostanú ešte pre návštevníkov nedostupné. Rovnako zostáva zachované nariadenie o zákaze vstupu divákov na tribúny. „Rušíme povinnosť bezkontaktnosti. Týka sa to všetkých športov, ktoré sa vykonávajú na vonkajších športoviskách,“ povedal Igor Matovič.

       

      Vnútorné športoviská a plavárne pre verejnosť zatiaľ zostávajú zatvorené. Týka sa to aj fitnescentier a rôznych posilňovní. „Zatiaľ vnútorné športoviská môžu využívať len organizované športové kluby. Ich otvorenie pre verejnosť môže nastať v ďalšej fáze uvoľňovania protipandemických opatrení. Uvidíme, ako sa opatrenia vzhľadom na inkubačnú dobu, prejavia na epidemiologickej situácii o dva týždne a následne budeme hovoriť aj o tejto téme,“ uviedol Igor Matovič.

       

      Úrad verejného zdravotníctva už dnes pracuje na aktualizácii všetkých opatrení, ktoré odobrilo konzílium odborníkov.

       

      V rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení sa od stredy 20. mája povolia aj podujatia do 100 osôb. Diváci môžu chodiť na kultúrne podujatia, kiná a divadlá. Organizácii športových zápolení sa toto opatrenie nebude zatiaľ týkať. Ligové súťaže a rôzne preteky na Slovensku sa budú môcť podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa konať najskôr od 3. júna. „Zatiaľ budú určite bez divákov. Podľa vývoja epidemiologickej situácie budeme môcť postupne pristúpiť aj k povoleniu diváckych návštev,“ uviedol Ján Mikas.

       

      Športový život na Slovensku ustal 9. marca, keď Ústredný krízový štáb SR nariadil zákaz usporiadania všetkých hromadných podujatí v krajine. Neskôr sa zatvorili aj všetky športoviská. Po šiestich týždňoch sa otvorili vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení pre vrcholových i rekreačných športovcov. Športovať a pripravovať sa mohli doteraz len bezkontaktne. Od stredy príde pre šport dlho očakávaná zmena.

     • Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

     • Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. Športový klub Vlči Parkour tak opäť začína s tréningami s danými bezpečnostnými pravidlami. 

      Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka: - tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

      - umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,

      - skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,

      - skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

      - medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

      - športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

      - všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

      - na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

      - zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)

      - po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,

      - v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

      - pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,

      - osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

      - odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami,

      - prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

       

      Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

     • Opäť začíname s našimi tréningami

     • Športový klub Vlči Parkour po viac ako mesiaci opäť štartuje tréningy parkouru. 

      Vláda SR povolila prvú fázu opatrení. 

      Prvá fáza je fáza otvorenia prevádzok od stredy 22.4. Otvoria sa obchody do 300 metrov štvorcových, prevádzky verejného stravovania, ale len výdaj cez predajné okienko. Umožní sa ľuďom, aby využívali vonkajšie športoviská s týmito podmienkami: bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva a bez možnosti využitia WC.

      Je to tak pre nás príležitosť, aby sme sa deťom začali opäť venovať. Vzhľadom k tomu, že cez toto leto rušíme náš plánovaný letný detský tábor, tréningy sa budú konať aj počas dvoch mesiacov prázdnin. 

      Pokiaľ sa chcete k nám pridať do športového klubu a máš od 6 do 14 rokov, neváhaj a prihlás sa už teraz na našej emailovej adrese: vlciparkour@gmail.com, alebo nám zavolaj na číslo: 0905 237 112.

      Tréningy športového klubu sa začínajú už od 1.5. 2020 na vonkajších športoviskách.