• Fungujeme v núdzovom stave 5+1

     • Na základe mnohých opatrení a schválení Úradu verejného zdravotníctva prechádzame od 19.10. 2020 v núdzovom stave.

      To znamená, že musíme rešpektovať nariadenia Úradu vlády a Úradu verejného zdravotníctva.Preto vám teraz prinášame bližšie informácie, ktoré prosím berte na vedomie.

      Organizovaná športová činnosť:Športová činnosť (tréning) je POVOLENÁ za nasledovných obmedzení:

      športovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).Športovanie v školách (telesná výchova, športové súťaže a aktivity na školách) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie je dotknuté týmto opatrením.

      Preto sme pristúpili k verzii 5+1. To znamená, že tréningy musíme rozvrhnúť po jednej hodine, aby sa všetci vystriedali.V telocvični môže byť len 5 športovcov a jeden tréner.

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Zasadal krízový štáb: Opatrenia sa sprísnia

     • Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia:

      (Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.)

      RÚŠKA

      • Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.

      • Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

      ŠKOLY

      • Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.

      • Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.

      TRÉNINGY

      Tréningy športového klubu Vlči Parkour naďalej prebiehajú tak ako je to doteraz. Pokiaľ nastane aktuálna situácia, budeme o tom informovať na našej stránke. 

     • Stredné školy sa od zajtra zatvárajú

     • Minister školstva Branislav Gröhling informoval o nových opatreniach pre školstvo. Od pondelka (11. októbra) prechádzajú až do odvalania všetky stredné školy na dištančnú výučbu.

      Minister žiada učiteľov, aby tomu prispôsobili rozvrhy a postavili sa tomu zodpovedne.

      Rozhodnutie bude vydané a odoslané školám ešte dnes.

      Základné školy otvorené budú a pokračovať majú v režime výučby ako doteraz.

      Rúška

      Zmeny nastanú v školstve aj pri povinnosti nosenia rúšok. V materských školách sa nosenie rúšok zatiaľ iba dôsledne odporúča. Deti do troch rokoch nemusia nosiť rúško. Učitelia však rúška nosiť musia.

      Zmena nastane na základných školách, kde rúška musia povinne nosiť žiaci prvého aj druhého stupňa. Učitelia musia taktiež nosiť rúška povinne.

      "Výnimky v nosení rúšok majú deti s mentálnym spektrom postihnutia," povedal Gröhling.

      Nové opatrenia

      Všetky krúžky a centrá voľného času budú zakázané. Rušia sa všetky výlety, exkurzie aj kurzy.

      Povinná prax bola odporúčaná na september. Teraz bude prebiehať iba teoretická výučba a prax bude opäť umožnená po vrátení žiakov do tried.

      Stravovanie na základných školách bude aj naďalej umožnené, na stredných školách sa samozrejme stravovacie jednotky zatvoria.