• Gymnastické výzvy 2023

     • Zverejnené: 23.1. 2023

      Spoločné stretnutie zástupcov klubov všetkých sekcií ukázalo v sobotu 21.1. 2023 v Banskej Bystrici, aká potrebná je diskusia aj na úrovni predsedov a riadiacich pracovníkov klubov. Sekcie si každoročne organizujú svoje stretnutia k odborným témam, ostáva ale veľa tém, ktoré je potrebné prediskutovať na spoločnom fóre. Začiatok roka je ideálny čas na takýto druh stretnutia. 

      Víkendový program začal v piatok praktickým seminárom a ukončením série prednášok Ekonómia v športe, ktorý sme zorganizovali v spolupráci s firmou Economy in Sport a ktorý viedla Ing. Alica Fisterová. Päť večerných online stretnutí, ktoré predchádzalo piatkovému prezenčnému školeniu, priblížilo našim členom systém verejných financií, legislatívu, ekonomiku aj daňovú problematiku. Všetky oblasti veľmi potrebné v každodennom živote klubov, ale aj členov SGF pri zúčtovaní akcií. Seminár bol pre členov SGF zdarma a prístupný všetkým prihláseným. 

      Pozvanie prezidentky k okrúhlemu stolu prijalo 38 klubov a vyše 70 členov, medzi ktorými nechýbal ani náš športový klub Vlči Parkour. Na tomto stretnutí sa zúčastnil riaditeľ športového klubu Pavol Konštiak, trénerka klubu Barbora Tomášková a asistent trénera Samuel Martinský.  Prezidentka SGF Monika Šišková previedla účastníkov najdôležitejšími okamihmi federácie v roku 2022, priblížila oblasti, na ktorých sme začali pracovať a stručne predstavila plány do roku 2023.