• VALNÉ ZHROMAŽDENIE SGF SI ZVOLILO NOVÉ VEDENIE

     • Zverejnené: 1.6. 2022      

      Delegáti Valného zhromaždenia SGF si zvolili nové vedenie, ktorého mandát je do roku 2024.

      Novou prezidentkou sa stala Monika Šišková, ktorá doteraz zastávala post generálnej sekretárky SGF. 

      Do Výkonného výboru SGF boli ďalej zvolení: 

      za predsedníčku sekcie gymnastiky pre všetkých: Laura Koštialová

      za predsedníčku sekcie športovej gymnastiky žien: Katarína Krekáňová       

      za predsedu sekcie športovej gymnastiky mužov: Martin Zvalo   

      za predsedu sekcie Modernej gymnastiky: Ľuboš Vilček

      za predsedníčku sekcie Športového aerobiku: Karin Danielová            

       

      Valné zhromaždenie ďalej prijalo čestných členov SGF p. Zoru Luhovú a p. Jána Nováka. 

      Za kandidátku do exekutívnych orgánov Európskej gymnastiky bola zvolená p. Oľga Kyselovičová. 

      Športový klub Vlči Parkour je registrovaným členom Slovenskej gymnastickej federácie.

       

      Zverejnené: 1.6. 2022        Autor: Vlči Parkour, SGF

     • Podporte nás. Darujte nám 2%

     • Milí priatelia, rodičia, naši priaznivci a sympatizanti.

      ​​​​​​Aj v tomto roku je možné opäť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov vo výške 2 % ako podporu organizáciám nezriadených za účelom podnikania. Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste takouto formou podporili naše aktivity, ktoré sú určené deťom v našom športe.

      Prečo podporiť práve nás?

      Snahou športového klubu Vlči Parkour je aj počas tohto roka zabezpečiť pravidelný tréning, odborné vedenie, organizačné zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie. Taktiež zažiť pocit šťastia, uznania a úspechu a stretnúť nových priateľov.

       

      Okrem pravidelných športových aktivít, má Vlči Parkour vypracované kvalitné vzdelávacie programy, ktoré prispievajú k integrácii deti.

      • Ak chcete venovať 2% z daní pre občianske združenie Vlči Parkour, budeme veľmi radi.
      • Ak nám chcete pomôcť, napíšte nám na email: vlciparkour@gmail.com a my vám pošleme potrebné dokumenty.

                                           ĎAKUJEME