• Ovládaš názvy trikov v Parkoure? Ak nie, my ti to prezradíme

     • 360 WALL HOP / 360 WALL GRAB —— rozbehnutie oproti stene, nasledované odrazením sa od nej a otočkou o 360 stupňov ukončené zachytením sa o vrch steny

      AERIAL —— mlynské kolo, len bez dotyku rúk so zemou

      BACK FLIP —— salto vzad

      BARANI —— salto vpred, ktoré zahŕňa otočku o 180 stupňov, čím človek pristane v protiľahlej pozícii, než z akej skákal

      CAT LEAP —— skok cez priepasť, kde človek pristane na protiľahlej stene zachytením sa o vrchnú hranu múra či steny, používajúc nohy na zmiernenie dopadu

      FRONT FLIP —— salto vpred, často spojené so skokom z vyššie položeného miesta

      FRONT HAND SPRING —— ide v podstate o front flip, avšak ruky sa dotknú zeme za celkového pohybu vpred

      GAP JUMP —— skok cez priepasť, skok však neskončí precíznym doskočením, ale skôr PK rollom

      KING KONG JUMP —— je rovnaky ako monkey vault, len s rozdielom, že skok sa začne ešte predtým, než sa dotkneš rukami prekážky

      MONKEY VAULT —— ruky sa prve dotknú prekážky, ktorú chceš zdolať, nohy sa prehupnú pomedzi ruky a nasleduje dopad na nohy

      ONE-HANDED VAULT —— jednu ruku položíš na prekážku a prekážku potom preskočíš, pričom ruka ti stále poskytuje oporu až po dopad. Používa sa na menšie prekážky

      PK ROLL —— základný trik parkouru, v podstate kotúľ vpred, kde sa telo dotýka zeme po uhlopriečke od dlane po protiľahlý bok – týmto sa chráni chrbtica a minimalizuje sa jej kontakt so zemou

      PRECISION JUMP —— skok znožmo, kde sa skáče presne na malé vymedzené miesto, napríklad na hranu zábradlia

      RAIL FLIP / RAIL HANDSPRING —— používa sa na prekonávanie zábradlí, chytíš sa oboma rukami zábradlia, pričom prsty oboch rúk smerujú od seba a odrazením sa preskočíš prekážku. Ak je prekážka vo vyššej výške, môžeš tento skok skombinovať s 360 stupnovou otočkou, ktorú začneš v momente, preskakovania zábradlia

      ROCKET VAULT —— podobné ako one-handed vault, len s rozdielom, že voľnou rukou si vo vzduchu chytíš vystretú nohu

      TIC-TAC —— rozbehneš sa šikmo ku stene, vybehneš na ňu a po pár krokoch sa prudko odrazíš späť k zemi

      WALL FLIP —— bežec sa rozbehne oproti stene, vybehne ju a ukončí pohyb back flipom a dopadne oboma nohami pri sebe na zem

      WALL RUN —— beh po stene alebo inej kolmej ploche

      MONKEY – klasická gymnastická skrčka Vykonávané z rozbehu prípadne z miesta, zachytenie oboma rukami prekážky (väčšinou zábradlia) a skrčenie sa, pustenie, keď je telo nad prekážkou, prípadne ak sa trénuje, tak sa držať až dokonca a možnosť akéhosi spätného „monkeyho“. Dôležitá je schopnosť skrčiť sa a odraziť z oboch nôh (aj keď je možné aj prevedenie z jednej nohy, ale to je zriedkavejšie).

      KING KONG – no… zvykne sa nazývať aj DIVING kong a tento názov túto techniku vystihuje. Na prvý pohľad podobne monkeymu, ale King Kongom sa prekonávaju oveľa väčšie prekážky (minimálne do diaľky). Ide o to, že tu po odraze nasleduje let s rukami natiahnutými dopredu, čakajúc na kontakt s prekážkou (preto diving). Aj tu je potrebný odraz z oboch nôh a myslím, že s rozbehom to je vhodnejšie.

      DOUBLE KING KONG – myslím že pre prevedenie tejto techniky je nutné mať dokonale zvládnutú predošlú. Sú to v podstate dva obyčajné king kongy akurát s jedným odrazom. Nácvik sa môže začať nacvičovaním obyčajného KK, ale tak, že po pribehnutí k prekážke sa zároveň s odrazom položia ruky na kraj prekážky a trochu sa nimi nadhodiť, potom veriť v dobrý rozbeh a odraz a ešte za letu položiť druhé ruky ku koncu prekážky (odporúčam vykonávať na prekážkach minimálne meter širokých). Po zvládnutí tohto typu odporúčam ten prvý robiť ako diving kong, čiže let ešte aj pred prvými rukami. Ide o to že prvými rukami sa nadhodiť a druhými sa pritiahnuť. Mne sa nepodarilo, ale týmto vaultom som videl vo videách prekonávať maximálne veľké prekážky.

      DASH – ide o vault, kde sa väčšinou odráža z jednej nohy a letí sa nohami vpred, ruky sa použijú v momente keď je traceur nad prekážkou, v prípade správneho prevedenia, ak sa nepoužijú ruky, by mal traceur dopadnúť na prekážku zadkom. Aby sa tomu predošlo tak sa tam dávajú ruky.

      KASH – spojenie King Kong a Dash, dvojdotykove, ide sa do KK a telo sa prepchá pomedzi ruky, zakončenie ako dash.

      NO CONTACT – toto je volný preklad a myslím, že by to malo byť zaradené medzi vaulty, nuž je to tu. Je to hádam technicky najjednoduchšia technika. Ako už názov prezrádza „bez dotyku“. Ide o jednoduchý preskok bez dotyku ruky, alebo inej časti tela. Veľmi zriedkavo sa vykonáva z oboch nôh. V drvivej väčšine prípadov z jednej, po dôkladnom rozbehu sa odrazíte a preskočíte prekážku. Treba len vedieť ako sa zbaliť aby ste to preskocili, sú rôzne typy štýlov: nohami dopredu, skrčmo alebo len tak aby sa preskočilo.

      SPEED – obľúbená technika, odraz z jednej nohy, let a narovnanie do polohy tela rovnobežné s prekážkou a dotyk (odraz) od povrchu prekážky dlaňou ľubovoľnej ruky. Prípadne ak sa vykonáva na vyššej prekážke, vytlačenie sa dohora danou rukou.

      LAZY – ako už z názvu vyplýva ide o nenamáhavú techniku. Rozbeh takmer rovnobežne pod miernym uhlom na zábradlie (múrik) nasleduje zachytenie sa zábradlia vnútornou rukou, vyšvihnutie sa vnútornou nohou a zároveň odraz vonkajšou nohou, následne prechytenie, dopad na druhú stranu prekážky. Existujú aj variácie, napr. sa spoja nohy v momente prechytenia alebo sa vykopnú dohora nad úroveň hlavy.

      THIEF – toto je podľa mňa dosť diskutabilný vault. Pretože to je taký lazy vykonaný cez širšiu prekážku (ale nemusí), ale rozbeh je kolmo na prekážku, potom ako lazy a dopad v smere rozbehu.

      THIEF-LAZY 360 – tak toto som videl v jednom videu, následne aj vo Vaults 102. Začal som skúšať a je to pecka. Začiatok ako lazy ale v momente dotyku prvej ruky treba začať rotovať telo proti smeru, akoby dole za pomoci švihu nohami a zapretie sa druhou rukou a dokončenie rotácie.

      TURN VAULT – jeden z najzákladnejších vaultov. Prevedenie z miesta je jednoduchšie. Popis do ľavej strany : postavenie sa k zábradliu, ľavá ruka drží zábradlie odspodu pravá z vrchu. Odraz smerom dopredu a zarotovanie sa o 180° za pomoci preloženia rúk: tesne po odraze sa ľavá ruka točí okolo zábradlia a dostáva do polohy zvrchu a pravá sa púšťa a prekladá za ľavú, do polohy zvrchu. Existuje aj variácia s rotáciou, popis doprava: mierny rozbeh, zachytenie pravou rukou, švih pravou nohou, rotácia okolo ruky proti smeru behu a zachytenie na druhej strane zábradlia.

      LAZY TO TURN – nutne mat zvládnutý Lazy vault. Klasický lazy v momente keď je telo na vrchu a ruky sa vymenia, treba ruku posunúť po zábradlí zároveň s trhnutím tela za pomocou švihu nôh smerom k zábradliu a zachytiť sa druhou, doteraz voľnou rukou.

      GATE VAULT – toto robia už malé deti. Pribehnutie k, väčšinou, plotu, vyskočenie, zapretie sa o vrch bruchom, prehodenie sa cez seba za pomoci švihu rukou.

      RESERVE – vykonáva sa znožmo aj z jednej nohy, s jednou aj s dvoma rukami, jednu a potom priloženou druhou, ide vlastne o otočku 360° okolo vlastnej osi, je to akoby proti logike pretože pri technike jednu rukou sa rozbehnete chytíte napr. pravou rukou a skočíte akoby dozadu.

     • NÁBOR DO ŠPORTOVÉHO KLUBU PARKOUR

     • Posledný nábor robíme 2.11. 2019 v Žiline. 

      Parkour je čoraz viac obľúbený medzi mladými a mimoriadne príťažlivý najmä pre teenagerov, preto môže byť vstupnou bránou k športu aj pre tie deti, ktoré doteraz nešportovali.

      Kombinuje prvky atletiky a gymnastiky, ovplyvňuje myslenie a cvičiaci lepšie zvládajú nielen fyzické, ale aj psychické prekážky.

      Parkour je fyzická aktivita, v ktorej sa cvičiaci snaží dostať z jedného miesta na druhé bezpečne, efektívne s použitím vlastného tela. Je založený na prekonávaní všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú, ako keby šlo o stav ohrozenia. S trochou nadhľadu sa dá povedať, že parkour vás v prípade ohrozenia naučí utiecť podobne ako bojové umenia vás v naučia sa brániť. Preto nie je potrebné navštevovať bojové krúžky. My deťom ukážeme, ako sa brániť pomocou svojho tela.

      Celoročný zážitkový kurz parkouru je postavený na metodických princípoch. Je určený pre chlapcov a dievčatá od 5 do 15 rokov. Kurz vedú skúsení špecializovaní tréneri a asistenti s praxou. Trénerov si starostlivo vyberáme a všetkých zaškoľujeme do našej prepracovanej metodiky. Vyberáme si kreatívnych mladých ľudí s výbornými zručnosťami.

      Do nášho športového klubu je možné sa prihlásiť už len do 2.11. 2019. Po tomto termíne už nebudeme prijímať nových členov!!!

      Tréningy sa konajú raz do týždňa v Žiline a Čadci.

      Ak máte záujem prihlásiť vaše dieťa do nášho športového klubu, vyplňte prihlášku. Posledný nábor robíme 2.11. 2019 v Žiline. Ak máš záujem sa k nám pridať, prídi v sobotu do telocvične na súkromné biligválne gymnázium na Oravskej ceste v Žiline od 12:00 do 13:00 hodiny. Pred tým vypĺň prihlášku, ktorú prines so sebou. 

      TEŠÍME SA NA TEBA!!!