• Vážení rodičia a fanúšikovia nášho športového klubu Vlči Parkour,

   • pomôžte nám skvalitniť našu snahu v športovom klube. 

    Ako každý rok, aj tento sa blíži povinnosť odovzdania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov. Môžete sa sami rozhodnúť, či časť dane skončí v štátnom rozpočte alebo bude radšej prevedená v prospech neziskových organizácii. Posledné 3 roky boli pre nás všetkých plné náhlych zmien a veľkých skúšok. Náš športový klub patril k prvým, ktorý nemusel zrušiť svojich plánovaných aktivít. Nezostali sme doma, bez tréningov a srandy s deckami. Snažili sme sa o rôzne aktivity, ako sä tréningy, výlety, súťaže a v neposlednom rade sme organizovali letný tábor. A v tomto chceme pokračovať aj v tomto roku. No bez vašej pomoci to nedokážeme. 

    Nesťažujeme sa, vieme, že je veľa iných ľudí, ktorí potrebujú pomoc...ale napriek tomu by sme vás chceli v tomto období poprosiť, pokiaľ máte možnosti, podporiť fungovanie nášho klubu práve Vašimi 2 %. My sa potešíme viac ako inokedy. Poskytnuté finančné prostriedky použijeme na krízové fungovanie klubu a na nákup nových športových potrieb, ktoré deti budú využívať hneď ako to bude možné. 

    Deťom ponúkame PARKOUR a GYMNASTIKU. .

    Okrem pravidelných športových aktivít, má Vlči Parkour vypracované kvalitné vzdelávacie programy, ktoré prispievajú k integrácii deti.

    • Ak chcete venovať 2% z daní pre občianske združenie Vlči Parkour, budeme veľmi radi.
    • Združenie nie je priamym prijímateľom, prostriedky sú poskytované cez Nadáciu spoločne pre region, ktorá nášmu združeniu následne preplatí náklady na činnosť /vo výške takto získaných prostriedkov/. Je možné si stiahnúť Vyhlásenie, kde je potrebné doplniť Vaše údaje, podpísať a priložiť Potvrdenie o zaplatení dane od Vášho zamestnávateľa. Ak máte nejaké otázky, či dotazy, neváhajte nás kontaktovať na čísle 0905 237 112,alebo emailom: vlciparkour@gmail.com. 
    • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. marca 2023 predsedovi občianskeho združenia Pavlovi Konštiakovi.  POZOR!!! NIE na daňový úrad!

     

                                             

                              ĎAKUJEME

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: NADÁCIA SPOLOČNE PRE REGIÓN
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: FRAMBORSKÁ 12, 01001 Žilina
   Právna forma: NADÁCIA
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900706
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: NADÁCIA SPOLOČNE PRE REGIÓN
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: FRAMBORSKÁ 12, 01001 Žilina
   Právna forma: NADÁCIA
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900706
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: NADÁCIA SPOLOČNE PRE REGIÓN
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: FRAMBORSKÁ 12, 01001 Žilina
   Právna forma: NADÁCIA
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37900706
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.